Методична проблема
«Формування компетенцій та компетентностей на уроках хімії та біології через упровадження активних та інтерактивних технологій» 

Реалізація методичної проблеми:1)view; 2)view.